โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์รายวัน
77 จังหวัด ประเทศไทย


จำนวนโรงแรมที่พัก (7392)
 โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์รายวัน
จังหวัดพิจิตร


จำนวนโรงแรมที่พัก (12)
 โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์รายวัน
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


จำนวนโรงแรมที่พัก (5)
 คู่มือท่องเที่ยว
จังหวัดพิจิตร
eXTReMe Tracker
ข้อมูลโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์รายวัน 77 จังหวัด ประเทศไทย

ศรีมาลา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ศรีมาลา

  
สถานที่ตั้ง : 2/84 ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร
รายละเอียดห้องพัก : จำนวน 30 ห้อง ราคา 220-350 บาท
โทรศัพท์ 1 : 056611322
โทรศัพท์ 2 :
โทรศัพท์ 3 :
โทรสาร 1 :
โทรสาร 2 :
เว็บไซต์ :
หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบราคาห้องพัก และรายละเอียดการเข้าพักอื่น ๆ กับผู้ให้บริการแต่ละรายก่อนทำการจอง
Copyright 2012 www.Thai-Hotel.biz All Rights Reserved.